Home

Projectidee

Dat ICT-toepassingen een nuttige bijdrage kunnen leveren aan belangrijke strategische doelen, zoals vergroting van studiesucces en het aantrekken van meer nationale en internationale studenten, vermoeden en weten we al langer. Diverse vormen van (modern) onderwijs vragen om online samenwerkingsomgevingen voor de studenten en diverse rapporten leren ons dat studenten tijdens hun studie verwachten gebruik te kunnen maken van dezelfde voorzieningen die zij daarbuiten ook gebruiken. In Leiden faciliteren we eigenlijk zo’n platform nog niet echt: Blackboard als digitale leeromgeving levert vooralsnog niet voldoende open samenwerkingsmogelijkheden voor de studenten. Maar ja, wat is een reële optie in een tijd dat we met zijn allen moeten bezuiningen?
Google en Microsoft bieden voor het onderwijs gratis online samenwerkingsomgevingen: respectievelijk Google Apps en MS Live@edu.
Hoog tijd om een pilot te starten waarin alle geledingen vertegenwoordigd zijn en waarin we beide omgevingen langs een meetlat leggen en op basis van de bevindingen gaan bepalen of we onze studenten een online samenwerkingsomgeving gaan aanbieden en zo ja, welke. Uiteraard zullen naast de gebruikersaspecten ook de beheersaspecten bijzonder belangrijk zijn en zullen zaken als security, privacy, policy, strategy (zoals cloudcomputing) zwaar meewegen. En dat dan allemaal ten dienste van studiesucces en studentenaantallen.

Informatie-ingangen vind je enerzijds via de menubalk bovenin, anderzijds via de kolommen aan de linker- en rechterzijde en helemaal onderaan iedere pagina.

 

Ook bijdragen leveren?

Indien je bijdragen zou willen leveren kan dat vooralsnog op 2 manieren:

  • via comments op mijn blogposts
  • mij een mailte sturen kroos@iclon.leidenuniv.nl met daarin het verzoek mede-auteur te worden van deze site, inclusief jouw contactgegevens.

Tenslotte

We zitten in  de opbouwfase van deze site. Dat kan betekenen dat de layout en functionaliteiten aan veranderingen onderhevig zullen zijn.

Advertenties